Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 76)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

MADDE 3 - (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti  Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden  alınacak  harç  miktarlarının  hesaplanmasına  esas  olacak  döviz kuru 1 ABD Doları = 2,93 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

492   sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için

3,290

492   sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,600

492   sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları"   başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları   için

0,433

492   sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,450

492   sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için

1,290

492   sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,000

Yürürlük

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 16,3975
Euro 17,5417
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı