Asgari Ücretler
16 Yaşından Büyükler için (01.01.2017 – 31.12.2017) 1.777,50
Demirbaş ve Amortisman Sınırı (VUK 393)
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Tutarları (VUK)
Cenaze Yardımı
Değerli Kağıt Bedelleri
İşçilik Maliyetleri
Çevre Temizlik Vergileri
Dava Açma Süreleri
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (I Sayılı Tablo)
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK. md.82)
Bildirim ve Süreler
Çıraklar İçin Asgari Ücret
Doğum Yardımı
Fatura Kullanma Mecburiyeti
Form BA – BS
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler (GVK 48)
5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları
Emzirme Ödeneği
İlçe Listesi
Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler)
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 )
Büyükşehir Belediyesi Olan İller Listesi
2017 Asgari Geçim İndirimi
Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)
İhbar Bildirim Süreleri
İş Kanunu (4857) İdari Para Cezaları
İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar
Emlak Vergisi Oranları
Kira Stopajı Oranı
KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
Demirbaş ve Amortisman Sınırı (VUK 442)
En Az Ceza Haddi (VUK Md. 343)
Amortismanlar
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2)
Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü Tutarı
Geçici Vergi Oranları
İşsizlik Sigortası Oranları
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler
Kapıcı Özet Maaş Hesabı
Kısmi KDV Tevkifat Oranları
Kıdem Tazminatı Tavanı
m2 İnşaat Maliyet Bedelleri
Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı ( TTK 1530 Md. )
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tablosu
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri (MTV 2017)
SGK 4/1A Belge Türleri
2017 Damga Vergisi Oranları
Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (Mükerrer 80)
Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlar
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı
Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları
Sakatlık (Engelli) İndirim Oranları (GVK Tebliği 296)
Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller
SGK 4/1A Belge Türleri ve Prim Oranları
Yemek Yardımı Muafiyeti (Gelir Vergisi Yönünden)
SGK Eksik Gün Nedenleri
Yazar Kasa Fişi Kesme Sınırı
SGK İşten Çıkış Kodları
Yeniden Değerleme Oranı 2016 Yılı
SGK Primine Tabi Olan – Olmayan Kazançlar
SGK Yemek Muafiyeti
SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi
Tahakkuktan Vazgeçme (VUK Mükerrer Md. 115)
TEFE Oranları ( 1994/100 )
Tevkifat Oranları
Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352)
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları ( V. İ.V.K. MAD: 4-b,d,e)
Zorunlu BES
VUK’da Kanuni ve İdari Süreler
VUK Gereğince Düzenlenen Belgeler ve Bu Belgeleri Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler
Yıllık Ücretli İzin
Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi ( Sınırı )
Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
Yürürlük Tarihlerine Göre Gecikme Zammı
Yurtdışı Gündelikler
Yürürlük Tarihlerine Göre Tecil Faizi
 
Detaylı Arama  
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
e-mail
USD 3,866
Euro 4,5593
   
  Facebook   Twitter Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı