2014 / 017 - 2014 Yılı Reeskont Faiz Oranları Açıklandı


SİRKÜLER RAPOR
2014 / 017

  İstanbul, 06.01.2014


2014 Yılı Reeskont Faiz Oranları Açıklandı

             “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz oranları Hakkında Tebliğ” ile 27.12.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2014 dönemi için (yeni oran belirlenene kadar) reeskont ve faiz oranlarını açıklamıştır.

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 10,25

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 11,75, olarak yeniden belirlenmiştir.

VUK’nun 281. ve 285. Maddelerine göre, senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine indirgenmesi sırasında,

- Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,

- Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin, dikkate alınması gerekmektedir.
            

Açıklamalar doğrultusunda, 27.12.2013 tarihinden itibaren borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran % 11,75 olacaktır.

             Bu değişiklik, ticari işlemlerde 27.12.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanuni temerrüt faiz oranını da % 11,75 olarak değiştirmiştir. 3095 Sayılı “Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun” un ikinci maddesi gereği,  TCMB’ nin dönemin son günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranının kanuni faiz oranından yüksek olması halinde, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi olarak TCMB’nin açıkladığı kısa vadeli avans faiz oranı geçerli kabul edilmektedir. BKK ile belirlenen ve 2005 yılından bu yana geçerli kabul edilen % 9 kanuni faiz oranı, 27.12.2013 tarihi itibari ile geçerli olan % 11,75 faiz oranından düşük olduğu için, 27.12.2013 tarihinden itibaren kanuni temerrüt faizi oranı olarak % 11,75 üzerinden işlem yapılması uygun olacaktır.

             VUK.’nun 280. Maddesine gereği, yabancı para değerinden borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme gününde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekmektedir.


Saygılarımızla, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz oranları Hakkında Tebliği”n tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

ESENLİK YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
 
Detaylı Arama  
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
e-mail
USD 2,9248
Euro 3,0994
   
  Facebook   Twitter Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı